کمان زمینی توان افزا

0 تومان 0 تومان
0 تومان تخفیف

کمان زمینی (Arc Barrel)

 این دستگاه یک کمان با انحنای ملایم می‌باشد که برای کاهش فشار بر روی ستون فقرات و همچنین تقویت و افزایش توان آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این دستگاه می توان جهت انجام حرکات توانبخشی در مراکز درمانی برای کاهش آسیب‌های ستون فقرات و همچنین افزایش یا کاهش چالش برای انجام حرکات تمرینی بر روی مت در باشگاه های ورزشی استفاده کرد.اشتراک: