کش پاور باند توان افزا

کش پاور باند

کش پاور باند به عنوان یک ابزار قدرت و مقاومت به دلایلی بسیار محبوب است. هر چه بیشتر باند ها چرخانیده شود، مقاومت بیشتر تولید می شود. این مقاومت پیش رونده یک ویژگی خوب است زیرا بدن را مجبور به حداکثر جذب و انقباض عضله می کند.

با حرکت دادن کش به صورت خودکار در انتها (در حالت حداکثر کشش آن)، همچنان قادر به محافظت از عضلات و مفاصل شماست و از آسیب به آن جلوگیری می کند.اشتراک: