ریفرمر کلاسیک توان افزا

شناخته ترین و محبوب ترین دستگاه، ریفرمر کلاسیک می باشد که رنج حرکتی وسیعی را در بر می‌گیرد. که با توجه به ابعاد ورزشکاران و محدودیت های حرکتی آنها قابل تنظیم می باشد.اشتراک: