لدر برل توان افزا

لدر برل، جهت فعال کردن ماهیچه های مرکزی بدن طراحی شده است. این دستگاه عضلات کور بدن را به چالش می کشاند. بهبود و رنج دامنه حرکتی از طریق توسعه انعطاف پذیری ستون فقرات و افزایش طول عضلات با بهره گیری از این دستگاه انجام می پذیرد.
ترکیب کمان و نردبان جهت انجام تمرینات کششی، تقویتی و انعطاف پذیری استفاده می‌شود. این دستگاه به بهبود تنفس ورزشکاران کمک شایانی می‌کند.اشتراک: