صندلی تعادلی توان افزا

این دستگاه یکی از پرچالش ترین دستگاه های موجود می باشد که شامل یک جعبه به همراه دو پدال مجهز شده به فنر است.
چالش ایجاد تعادل، همزمان با غلبه بر نیروی جاذبه از ویژگی های اصلی صندلی تعادلی است. از این دستگاه می‌توان برای ورزشکاران حرفه ای، ورزشکاران آسیب دیده و... بهره جست.
با بهره گیری از این دستگاه می‌توان بیش از 170 حرکت را انجام داد و با کمک این دستگاه می‌توان کلیه عضلات پایین تنه و بالاتنه را درگیر و تقویت کرد.اشتراک: