جیم بال توان افزا

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

جیم بال

این وسیله برای افرادی که عضلات سوئز خاصره ضعیف، و یا دیسک کمر دارند استفاده می شود. این توپ ها برای افرادی که از رفتن به حالت پیلانک (خط کش) دچار مشکل هستند نیز مناسب است.

 


تماس مستقیم

اشتراک:

جیم بال

این وسیله برای افرادی که عضلات سوئز خاصره ضعیف، و یا دیسک کمر دارند استفاده می شود. این توپ ها برای افرادی که از رفتن به حالت پیلانک (خط کش) دچار مشکل هستند نیز مناسب است.

توپ های بزرگ جیم بال با ابعاد 65 و 75 سانتی متر

توپ های بزرگ جیم بال برای اهداف زیر کارایی دارد:

  • تقویت عضلات پشتی بزرگ
  • تقوت زانو
  • تقویت عضلات سینه ای بزرگ

محصولات مرتبط