شرکت آریان توان افزا صنعت، در سال 1395 با ترکیبی از نیروهای متخصص، جوان و پرتلاش تاسیس گردید، و هدف از تاسیس این شرکت طراحی و ساخت دستگاه های مورد نیاز داخلی و برطرف کردن نیازهای کشور، با استفاده از نیروهای متخصص داخلی است. زمینه اصلی فعالیت شرکت، طراحی و ساخت دستگاه های صنعتی و اتوماسیون، طراحی و ساخت تجهیزات توانبخشی و همچنین طراحی و ساخت ربات های صنعتی می باشد.

دستگاه های ساخته شده در شرکت آریان توان افزا صنعت، مجموعه ای از دستگاه های ورزشی و توانبخشی می باشد، که برای اولین بار در ایران ساخته می شود. این دستگاه ها در رشته پیلاتس و سایر رشته های ورزشی برای افزایش توان و استقامت بدنی و همچنین حفظ تناسب و تعادل، مورد استفاده قرار می گیرند. دستگاه های توان افزا، از اهمیت ویژه ای برای حرکات اصلاحی برخوردار است.